VEZETŐSÉGET VÁLASZTOTT ÉS NYILATKOZATOT ADOTT KI A KERESZTÉNY ZSIDÓ TANÁCS

A Keresztény-Zsidó Tanács 2024. május 22-én megtartotta évi rendes közgyűlését, amelynek fő napirendi pontja a tisztújítás volt. A Tanács alapszabályának megfelelően az elnököt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a társelnököt pedig a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége jelöli. Mindkét elnök eddigi jelölését megerősítette a saját egyháza, így az elnök a következő öt éves ciklusban továbbra is dr. Székely János püspök, a társelnök pedig Radnóti Zoltán főrabbi. A testület két alelnököt választott dr. Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke és dr. Szent-Iványi Ilona, a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének jegyzője személyében.

A tanács megvitatta az Izrael ellen 2023. október 7-én a Hamasz által elkövetett terrortámadás és az erre válaszul Izrael által Gázában indított hadműveletek után beállt helyzetet. A tanács tagjai sajnálattal és fájdalommal állapították meg, hogy a világban e mellett is számos háború zajlik. Kifejezték meggyőződésüket, hogy a Gázában zajló háború nem indokolhat sem zsidógyűlöletet, sem a palesztin néppel szembeni ellenségességet. Imádságban kérték a béke ajándékát, a túszok kiszabadulását, a civil lakosság megkímélését.

A Keresztény-Zsidó Tanács megerősítette azt az elkötelezettségét, hogy testületileg és a tanács tagjai egyénileg is a béke üzenetének hírnökei akarnak lenni a társadalomban és egyházi közösségeikben. Ez a felelősségük abból a közös hitből fakad, hogy a Teremtő az embert a saját képmására alkotta (v. ö. Ter 1,27). A béke a Teremtő Isten egyik legértékesebb ajándéka. A Biblia egy helyen így fogalmaz: „Az Úr béke” (Bír 6,24); a Messiásról pedig ezt írja: „Ő maga lesz a béke” (Mik 5,4). Ezért az Isten képmására alkotott ember egyik legfontosabb hivatása a béke megteremtése és megőrzése. A tanács tagjai vállalják és javasolják minden jóakaratú embernek, hogy a napjukból legalább öt percet szánjanak a békéért való imádságra vagy a békét elősegítő gondolatra, gesztusra.

Keresztény-Zsidó Tanács