Beszámoló az Ökumenikus Segélyszervezet
2024. évi közgyűléséről

Fókuszban az esélyteremtés és a pénzügyi fenntarthatóság

Május 28-án tartotta évi rendes közgyűlését az Ökumenikus Segélyszervezet Budapesten. A rendezvényen részt vettek az Ökumenikus Segélyszervezetet alapító egyházainak vezetői, delegáltjai, a szervezet vezetői, munkatársai. A közgyűlés keretében megtörtént az éves pénzügyi beszámoló és zárszámadás, továbbá az elmúlt év munkájának kiértékelése mellett Lehel László, a szervezet elnök-igazgatója beszámolt a jövőbeni tervekről is. A közgyűlés levezető elnöke Fekete Károly, a Magyarországi Református Egyház Tiszántúli Egyházkerületének püspöke volt. A napirendi pontok között szerepelt a vezetői tisztségek megújítása, melynek keretében a közgyűlés 5 éves időtartamra újraválasztotta Lehel Lászlót elnök-igazgatónak, Szent-Iványi Ilonát, Hafenscher Károlyt, Vad Zsigmondot, G. Németh Györgyöt és Dr. Khaled A. Lászlót pedig a Felügyelő Bizottság tagjának. Az újraválasztott elnök-igazgató bejelentése értelmében Gáncs Kristóf kommunikációs igazgató a jövőben új szerepben, ügyvezető igazgatóként támogatja munkáját, irányítja a szervezet operatív működését.

Lehel László elnök-igazgató jelentésében ismertette az Ökumenikus Segélyszervezet 2023-as nemzetközi munkáját és magyarországi szerepvállalását, kitért a társadalmi szolidaritást erősítő tevékenységekre és bemutatta a szervezet 2024-es terveit is.
Kiemelte, hogy a Segélyszervezet munkáját az elmúlt évben is rendkívüli mértékben meghatározta az elhúzódó ukrajnai háború. A Segélyszervezet történetének eddig legnagyobb humanitárius segélyprogramja az év végéig már több mint félmillió menekültnek nyújtott segítő kezet Ukrajnában és hazánkban, az erre fordított összeg pedig átlépte a 11 milliárd forintot. A szomszédos országban zajló konfliktus mellett a világ több régiójában is szerepet vállalt a Segélyszervezet a bajbajutottak támogatásában. A folyamatos afganisztáni, etiópiai és iraki jelenlét mellett a februári törökországi földrengést követően bajbajutottak tízezreit segítették hosszú távon élelemmel, higiénés eszközökkel, szaniterkonténerekkel, téli ruházattal, vagy éppen iskolaszerekkel. Májusban az Észak-olaszországi Forli város árvíz sújtotta lakosainak, augusztusban pedig a szlovéniai történelmi árvíz károsultjainak nyújtottak segítő kezet. Szeptemberben a líbiai Derna városában történt gátszakadás rendkívüli mértékű pusztításának károsultjai, októberben pedig a Hegyi-Karabahból menekülők támogatásában működtek közre munkatársaik helyben dolgozó nemzetközi partnereikkel szövetségben. Két új, összesen 16 ezer embert ellátó egészségügyi központot adtak át az iraki Hatín és Szulág településeken, az esztendő végén pedig a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium kollégiumának katasztrófája által érintett diákok és családjaik számára nyújtottak gyorssegélyt.

Az elnök-igazgató ezt követően részletes képet adott a Segélyszervezet hazai tevékenységéről. Országos intézményhálózatuk 50 központjának munkatársai mintegy 100 szolgáltatással igyekeztek hathatósan enyhíteni a hozzájuk forduló rászorulók gondjain. Továbbra is kiemelt figyelmet kaptak a gyermekek: 22 intézményben, több mint 3000 gyermek felzárkózását segítette Kapaszkodó programjuk. Folytatódott részvételük a Felzárkózó Települések programban, ahol immár 13 jelenlét ponton nyújtanak felzárkózást segítő szolgáltatásokat a rászorulók családoknak. Céljaik elérését mára számos vállalati partnerrel kötött együttműködés segíti. Pénzügyi mintaprogramokat indítottak az ország több régiójában a pénzügyi szempontból legsérülékenyebb magyarországi társadalmi csoportok pénzügyi tudatosságának növelésére, melyhez neves pénzintézetek nyújtanak jelentős támogatást. Több vállalat csatlakozott célkitűzéseikhez adománygyűjtéssel, de vannak, akik jelentős informatikai támogatással, energetikai fejlesztéssel, vagy éppen munkaerőpiaci támogatással segítik munkájukat. A Magyar Falu Program keretében, az Ökumenikus Segélyszervezet és több hazai vállalat összefogásának köszönhetően, országosan is modellértékű fejlesztések valósulhattak meg Kastélyosdombón. Augusztusban került sor a Segélyszervezet fenntartásában működő Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium új épületének ünnepélyes átadására. A zöldmezős beruházásként megépült 11 ezer négyzetméteres középiskola épületét a legkorszerűbb oktatási formákhoz igazodó terek, és a legmodernebb 21. századi digitális technika teszik az országban egyedülállóvá. Az iskola alapértékei között kezdettől kiemelt figyelmet kap a szolidaritásra nevelés. Az Ökumenikus Segélyszervezet új szervezeti egységei közül a Digitális Esélyteremtési Programiroda létrehozását emelte ki az elnök-igazgató.
Lehel László elmondta továbbá, hogy 2023-ban is megszervezték hagyományos adománygyűjtő és figyelemfelhívó kampányaikat. Tavasszal Kapaszkodó programjukra, nyáron a 2000 tanuló beiskolázását segítő Iskolakezdés együtt! segélyakcióra gyűjtöttek pénzadományt. Számos futóversenyen a Ne csak szurkolj, segíts! mottójuk üzenetével voltak jelen, év végén pedig immár 28. alkalommal hirdették meg eredményesen Adventi Adománygyűjtésünket. Munkatársaik és önkénteseink személyesen is számos eseményen, egyházi, vállalati, közösségi rendezvényen jelentek meg, és mutatták be munkájukat, céljaikat. Lehel László külön kihangsúlyozta és számadatokkal támasztotta alá a szervezet rászoruló családokat és gyermekeket segítő intézményeinek felzárkózásért végzett esély-, illetve közösségteremtő munkáját. Ismertette a hajléktalanok, szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek, valamint a kapcsolati erőszak érintettjeinek az országban egyedülálló módon komplex támogatásáért tett erőfeszítéseiket, és szólt a szervezet Országos Segélyközpontjának munkájáról is.

A hazai tervek között az elnök-igazgató kiemelten szólt az újabb jelenlét pontok nyitásáról és a digitális infrastruktúra továbbfejlesztéséről. Továbbra is stratégiai jelentőségű munkaként jellemezte az átfogó szervezetfejlesztést. Hangsúlyozta: a jelenlegi szakaszt mindenekelőtt a konszolidáció és a pénzügyi fenntarthatóság megteremtése határozza meg, hiszen a szervezet munkáját továbbra sem a mennyiségre, hanem a minőségre való törekvés fémjelzi. Nemzetközi területen az elnök-igazgató kiemelte: a 2023-ban elfogadott szervezeti stratégia értelmében a Segélyszervezet továbbra is meghatározott területekre fókuszálja a munkáját, legerősebb jelenlét – ha változó hangsúlyokkal is – továbbra is Ukrajnában várható.

A közgyűlésen az Ökumenikus Segélyszervezet Alapítvány 2023-as tevékenységéről elmondták, hogy amellett, hogy működteti a dunavarsányi idősek otthonát, a Segélyszervezet országos intézményhálózatában készülő ajándéktárgyak értékesítésének hátterét is biztosítja, továbbá lehetőséget teremt a Ne csak szurkolj, segíts! kampányok megszervezésére. A rendezvényen beszámoltak az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány éves tevékenységéről is, mely a Segélyszervezet bővülő hazai képzési feladatait fogja össze, valamint fenntartója az immár többszörös felvételi túljelentkezéssel bíró Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnáziumnak. 2023-ban a Digitális Témahét megszervezése is tevékenységi körének része volt.

Átláthatóság – 2023 a számok tükrében
Az Ökumenikus Segélyszervezet pénzügyi beszámolóját auditáló KPMG Hungária Kft. képviselője, Árvai Dániel jelentésében leszögezte: az Ökumenikus Segélyszervezet közhasznú egyszerűsített éves beszámolója megbízható és valós képet ad a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. Erről Dr. Hafenscher Károly, a Felügyelő Bizottság tagja adott tájékoztatást a közgyűlésnek, aki elmondta: az Ökumenikus Segélyszervezet 2023-ban 29,182 milliárd forint bevétellel rendelkezett, melyből 8,443 milliárd forintot magyarországi szociális-fejlesztő tevékenységének finanszírozására, 13,641 milliárd forintot pedig külföldi és belföldi humanitárius segítségnyújtásra, illetve nemzetközi fejlesztésre fordított. A 2024. évre elhatárolt céltámogatások és alapok összege összesen 7,096 milliárd forint.

Köszönet a támogatóknak!
Zárszóként Lehel László elnök-igazgató elmondta: „A 2023-as évünkről szóló összegzés amellett, hogy alkalmat ad a visszatekintésre, hálára is késztet minket Teremtőnk és a munkánkat segítő emberek iránt egyaránt. Ehelyütt is köszönetet mondunk sokszínű partneri és adományozói közösségünknek, mely lehetőséget teremt, hogy évről évre többet segítsünk: az összefogás erejével!”.

Kis Boáz