2020. április 5-én vasárnap a következő élő istentiszteleteket lehet figyelemmel követni:

A Kocsordi Unitárius Egyházközség Facebook-oldalán de. 10 órától: https://www.facebook.com/kocsordi.unitariusegyhazkozseg/

A Budapesti Unitárius Egyházközség Facebook-oldalán de. 11 órától: https://www.facebook.com/BudapestiUnitarius/

A Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség Facebook-oldalán de. 11 órától: https://www.facebook.com/hatvanu24/

A Brassói Unitárius Egyházközség Facebook-oldalán de. 9.30 órától: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012420662487

A Medgyesi Unitárius Egyházközség Facebook-oldalán 10 óra 30 perctől (helyi idő szerint): https://www.facebook.com/Medgyesi-Unitárius-Egyházközség-706637652801241/

Az Alsóboldogfalvi Unitárius Egyházközség Facebook-oldalán 11 órától (helyi idő szerint):https://www.facebook.com/Als%C3%B3boldogfalvi-Unit%C3%A1rius-Egyh%C3%A1zk%C3%B6zs%C3%A9gAls%C3%B3boldogfalva-Unitarian-Parish-709626049181613/

A Csekefalvi Unitárius Egyházközség Facebook-oldalán 11 órától (helyi idő szerint): https://www.facebook.com/Csekefalvi-Unit%C3%A1rius-Egyh%C3%A1zk%C3%B6zs%C3%A9gCsekefalva-Unitarian-Parish-777902418958184/

A Désfalvi Unitárius Egyházközség Facebook-oldalán 11 órától (helyi idő szerint): https://www.facebook.com/desfalviunitarius/

A Homoródalmási Unitárius Egyházközség Facebook-oldalán 11 órától (helyi idő szerint): https://www.facebook.com/Homor%C3%B3dalm%C3%A1si-Unit%C3%A1rius-Egyh%C3%A1zk%C3%B6zs%C3%A9g-103026751353884/

A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség Facebook-oldalán 11 órától (helyi idő szerint): https://www.facebook.com/kolozsvari.unitariusok/

A Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség Facebook-oldalán 11 órától (helyi idő szerint): https://www.facebook.com/sztgyue/

A Korondi Unitárius Egyházközség Facebook-oldalán 11 órától (helyi idő szerint): https://www.facebook.com/Korondi-Unitárius-Templom-239700029415536/

A Marosvásárhely-Bolyai téri Unitárius Egyházközség Facebook-oldalán 11 órától (helyi idő szerint): https://www.facebook.com/Marosv%C3%A1s%C3%A1rhelyi-Bolyai-t%C3%A9ri-Unit%C3%A1rius-Egyh%C3%A1zk%C3%B6zs%C3%A9g-548505571954463/

A Nagyajtai Unitárius Egyházközség Facebook-oldalán 11 órától (helyi idő szerint): https://www.facebook.com/Nagyajtai-Unit%C3%A1rius-Egyh%C3%A1zk%C3%B6zs%C3%A9g-112446860385328/

A Székelyudvarhelyi Belvárosi Unitárius Egyházközség Facebook-oldalán 11 órától (helyi idő szerint): https://www.facebook.com/unitariusegyhazkozseg.szekelyudvarhelyibelvarosi

A Felsőrákosi Unitárius Egyházközség Facebook-oldalán 11 óra 15 perckor (helyi idő szerint) áhítatot közvetítenek: https://www.facebook.com/felsorakosiunitariusegyhazkozseg/

A Jobbágyfalva-Nyárádszereda Unitárius Egyházközség Facebook-oldalán 12 órától (helyi idő szerint): https://www.facebook.com/jobbnyaradunit/

A Kobátfalvi Unitárius Egyházközség Facebook-oldalán 14 órától (helyi idő szerint): https://www.facebook.com/Kob%C3%A1tfalvi-Unit%C3%A1rius-E…/ű

Kedves Testvéreink! A felsoroltakon kívül más egyházközségekből is történhet istentiszteleti közvetítés kérjük, figyeljék egyházközségeink facebook-oldalait, valamint egyházi honlapjainkat (www.unitarius.hu; www.unitarius.org).