Rázmány Ida, született Papp Ida – mindenki Idukája – 1950. szeptember 17-én született Székelykeresztúron. Szüleivel és nővérével Kiskadácson lakott, majd Székelykeresztúrra költözött családjával.  Iskoláit Székelykeresztúron és Székelyudvarhelyen végezte.

Az érettségit követően a székelykeresztúri Népművészeti Kisipari Szövetkezetnél kezdett dolgozni titkárnőként egészen 1995-ig, budapesti kitelepülésükig.

1973-ban Rázmány Csaba Alsóboldogfalván szolgáló unitárius lelkésszel alapított családot. Boldog, egyetértésben töltött házasságukat a jó Isten egy lány, majd egy fiúgyermekkel ajándékozta meg: Hedvigával és Csabával.

Örömteli, eseménydús esztendőket éltek meg Alsóboldogfalván. A lelkész család és a falu nagy összhangban építették a gyülekezeti közösséget.

Közös döntéssel 1995-ben Budapestre költöztek. Iduka 1996-tól a Magyarországi Unitárius Egyház Püspöki Hivatalában dolgozott egészen 71 éves koráig.

2001-től a Magyarországi Unitárius Egyház férjét püspöknek választotta. Hűséggel, szeretettel, odaadással és lelki tisztasággal támogatta férjét úgy a hivatásában, mint hosszantartó betegségében, Rázmány Csaba, néhai püspök 2009. július 15-én bekövetkezett haláláig.

Több mint 13 éves özvegységét beragyogták az unokákkal töltött boldog, tartalmas időszakok.

Tiszta szívű, őszinte, kedves, türelmes és hatalmas szerető szív jellemezte Idukát egész életében. Imádott gondoskodni a családjáról, családja lelke és szíve volt. Minden évben részt vett a Rázmányok nagycsaládi találkozóján, ahol boldogan nyugtázta, hogy mindenki jól van.

Hirtelen gyorsasággal, váratlanul ez év március 8-án nemes lelkét visszaadta Teremtőjének.

A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete, Rázmány Idát saját halottjának tekinti. Koporsóját a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben helyezik örök nyugalomra férje, id. Rázmány Csaba mellé.

Temetési szertartására 2023. március 31-én, pénteken 14. órakor lesz.

Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Isten adjon vigasztalódást szeretteinek!